Wystawa w galerii „Mimo Chodem”

I nformujemy, że w Galerii ;;Mimo chodem”, która funkcjonuje od kilku już lat jest zainstalowana nowa wystawa fotograficzna Kol. Tadeusza Biłozora, pt. Elektrownie wodne, która pokazywana w różnych miejscach największe uznanie zdobyła w Goerlitz, tamtejszym Muzeum Fotografii.
Autor od dłuższego czasu wciąż interesuje się tym tematem, który nadal ”chwyta oko,, a to za sprawą chociażby, że są to obiekty atrakcyjne trchnicznie i że są mało dostępne. Tadeusz Biłozor potrafił dostrzec w nich swoiste piękno, które utrwalił na kadrach fotograficznych. Oprócz niedostępności tych obiektów uwagę zwraca fakt, że pomimo swojego niemałego wieku są wciąż sprawne przez co stanowią tym bardziej atrakcję techniki z zeszłego wieku.
Na fotografiach ogólny rzut na wystawę oraz na autora, uchwyconego przy jednej z Jego ulubionych prac.
Wystawa, jak nie będzie większych przeszkód będzie można oglądać przez co najmniej miesiąc.
W zainstalowaniu tej wystawy autorowi pomogli Kol. z JTF, tj. A, Woźniak i J. Hanusiak.