Zmarł Mieczysław Cybulski – Prezes FRP

28 kwietnia 2021 zmarł Prezes Fotoklubu RP! 

Urodzony w 1933 roku w Oktawinie. Zmarł 28 kwietnia 2021 w Warszawie.

Był założycielem Stowarzyszenia Twórców Fotoklub Rzeczypospolitej Polskiej, w którym od jego powstania (1995) pełni funkcję Prezesa Zarządu i Sekretarza Kapituły Stowarzyszenia. Był założycielem (1990) i Prezesem Fundacji „Fotografia dla Przyszłości”.

Był członkiem rzeczywistym i honorowym ZPAF, w którym pełnił przez 12 lat funkcję Wiceprezesa Zarządu Głównego, z którego wystąpił na znak protestu, gdy grupa interesu rozpoczęła uprawiać partykularyzm.

Mieczysław Cybulski działalność fotograficzną rozpoczął w roku 1953 w Polskim Towarzystwie Fotograficznym w Warszawie. Był uczniem artystów fotografików i teoretyków sztuki fotograficznej: Mariana Szulca, Witolda Dederki, Jana Sunderlanda, Zbigniewa Dłubaka. W roku 1970 r. otrzymał dyplom wyższego wykształcenia w dziedzinie filmu i fotografii. Był operatorem filmowym, fotografikiem i rzeczoznawcą do spraw fotografii, powołanym przez Ministra Kultury i Sztuki.

składamy wyrazy współczucia z powodu śmierci
Jeleniogórskie Towarzystwo Fotograficzne