Wystawa fotograficzna Stowarzyszenia Fotografów Euroregionu Nysa KONKTAKT – zaproszenie

13 lat KONTAKTU
Stowarzyszenie fotografów Euroregionu Nysa KONTAKT oraz współorganizator, fotoklub Safír Turnov, przygotowują wystawę fotografii z okazji 13 rocznicy  KONTAKTU.

Stowarzyszenie fotografów Euroregionu Nysa powstało w 2000 roku. Dziś, po krótkiej przerwie, ponownie wznawia działalność. Tym razem postanawiamy działać już nie tak hektycznie – chcemy kontynuować, przynajmniej na początku, wzajemną wymianę wystaw ze zbiorów autorów i grup autorskich, a także zorganizować w Eurocentrum w Jabloncu nad Nysą wspólną wystawę. W ten sposób nastąpi nie tylko wymiana doświadczeń fotograficznych, ale także dojdzie do nawiązania kolejnych przyjaźni, których w niedawnej przeszłości powstało już wiele.
Tytuł wystawy to: 13 LAT KONTAKTU, stowarzyszenia fotografów Euroregionu Nysa
Termin został już uzgodniony z kierownictwem Eurocentrum: od 17.07. do 02.09., z tym, że uroczyste rozpoczęcie odbędzie się prawdopodobnie w sobotę 20.07.2013 r., żeby spokojnie mogli przyjechać także autorzy z bardziej oddalonych miejsc Euroregionu. Ostateczny termin jest uzgadniany.
Temat prac wystawowych nie jest określony.
Najpóźniejszy termin na dostarczenie prac wystawowych organizatorowi: do 01.06.2013 r. (komu i jak trzeba będzie przekazać fotografie określimy w zależności od zainteresowania, o które się tym samym pytamy).
Każdy zainteresowany (autor) dostarczy organizatorowi maksymalnie dwie fotografie podpisane imieniem i nazwiskiem, z tytułem i miejscem zamieszkania. Fotografie należy też opatrzyć numerem (1–2), żeby była jasna ich kolejność. Format fotografii ograniczony jest przez powierzchnię 45 cm wysokość i 60 cm szerokość. Ograniczenie to jest zdeterminowane możliwościami wystawienniczymi oraz dążeniem organizatora do umieszczenia w ograniczonej przestrzeni jak najwięcej fotografii. Na adres internetowy organizatora autor prześle fotografie w formie cyfrowej (jpg 800 KB), w celu umożliwienia umieszczenia w katalogu wystawy.
W przypadku, że na wystawę nadesłana zostanie większa liczba prac, organizator wystawi tylko po jednej pracy każdego autora. Odrzucona zostanie ta, którą autorzy oznaczą numerem 2. Maksymalna liczba fotografii z czeskiej i polskiej strony wynosi na razie po 32 szt..
Każdy autor po otrzymaniu tej informacji jest obowiązany do niezwłocznego poinformowania organizatora, czy będzie uczestniczył w wystawie. Informację przekazać można:
-za pomocą SMS na tel. +420732202132,
-mailem na adres: foto.jansa@tiscali.cz
W pierwszej kolejności zwracamy się do członków i przyjaciół Kontaktu, w razie małego zainteresowania, zwrócimy się także do pozostałych fotografów z Euroregionu Nysa.
W związku z tym, że organizator niedysponuje obecnie żadnymi środkami finansowymi, a członkowie stowarzyszenia nie płacą nawet składek członkowskich, z przesłanych fotografii w wersji elektronicznej powstanie katalog tylko w formie elektronicznej.
Organizator umożliwia składanie dobrowolnych datków na organizację niniejszego działania.

W imieniu Kontaktu na fotografie i spotkanie w Jabloncu się cieszy
Břetislav Jansa