Walny zjazd członków Fotoklubu RP

Warszawa, dnia 14 sierpnia 2013 roku

Zarząd Fotoklubu Rzeczypospolitej Polskiej – Stowarzyszenie Twórców zwołuje Walny Zjazd członków rzeczywistych w dniu 19 października 2013 roku o godz. 10.00 w pierwszym terminie i o godz. 10.30 w drugim terminie.
Zjazd odbędzie się w Warszawie. Ze względów organizacyjnych prosimy o potwierdzenie udziału w Zjeździe do dnia 20 września 2013 roku tel. 22 8252940 lub e-mail: fotomc@interia,pl, fotoklubrp@interia.pl Członkowie nie biorący udziału w Zjeździe mogą zgłaszać wnioski, propozycje do Zjazdu w terminie do dnia 30 września 2013 roku.