Walne Zebranie Członków – 14.04.2016r. – godzina 17.00

Zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami

 

Jelenia Góra, dnia 11 kwietnia 2016 r.

Z A W I A D O M I E N I E  Nr 1/4/2016

Na dzień 14 kwietnia 2016 roku, na godzinę 17.00 zwołuje się Zwyczajne Walne Zebranie Członków Jeleniogórskiego Towarzystwa Fotograficznego z proponowanym porządkiem obrad:
1. wybór Przewodniczącego i zastępcy Przewodniczącego zebrania,
2. wybór Sekretarza zebrania,
3. przedstawienie projektu uchwały ( projekt uchwały jest dostępny do pobrania i zapoznania się z w/w na stronie internetowej Towarzystwa, pod adresem http://www.jtf.com.pl/archiwum/pobieranie/ ) :
a) w sprawie przyjęcia zmian w Statucie Jeleniogórskiego Towarzystwa Fotograficznego,
4. podjęcie bądź odrzucenie zaproponowanej uchwały,
5. dyskusja nt. kierunków rozwoju Jeleniogórskiego Towarzystwa Fotograficznego,
6. zakończenie obrad.

 

Prezes JTF Jelenia Góra
Henryk Piotr Garbat