Walne Zebranie Cz艂onk贸w

Zarz膮d Jeleniog贸rskiego Towarzystwa Fotograficznego zwo艂uje Walne Zebranie Cz艂onk贸w 鈥 Sprawozdawczo-Wyborcze, na dzie艅 9 maja 2019 roku na godzin臋 17.00 w siedzibie Towarzystwa. W przypadku braku quorum w pierwszym terminie Walnego Zebrania Cz艂onk贸w, wyznacza si臋 drugi termin Walnego Zebrania na godzin臋 17.30 z nast臋puj膮cym, proponowanym porz膮dkiem obrad:

1. Otwarcie Walnego Zebrania Cz艂onk贸w Jeleniog贸rskiego Towarzystwa Fotograficznego
2. Wyb贸r Przewodnicz膮cego, z-cy Przewodnicz膮cego oraz Sekretarza zebrania.
3. Przyj臋cie proponowanego porz膮dku obrad.
4. Sprawozdanie Prezesa z dzia艂alno艣ci Jeleniog贸rskiego Towarzystwa Fotograficznego w latach 2015-2019.
5. Sprawozdanie p.o. Skarbnika Towarzystwa 鈥 Kolegi Wojciecha G膮ski.
6. Sprawozdanie Przewodnicz膮cego Komisji Rewizyjnej.
7. Wyb贸r Komisji Skrutacyjnej Walnego Zebrania Cz艂onk贸w.
8. Zg艂aszanie kandydatur na cz艂onk贸w Zarz膮du, cz艂onk贸w Komisji Rewizyjnej i cz艂onk贸w S膮du Kole偶e艅skiego.
9. G艂osowanie za udzieleniem absolutorium na wniosek Komisji Rewizyjnej.
10. Przyj臋cie listy kandydat贸w na cz艂onk贸w Zarz膮du i cz艂onk贸w Komisji Rewizyjnej oraz S膮du Kole偶e艅skiego,
11. Wybory cz艂onk贸w Zarz膮du, Komisji Rewizyjnej i S膮du Kole偶e艅skiego w trybie tajnym.
12. Og艂oszenie wynik贸w wybor贸w Zarz膮du, Komisji Rewizyjnej i S膮du Kole偶e艅skiego.
13. Przerwa obrad 鈥 ukonstytuowanie si臋 Zarz膮du, Komisji Rewizyjnej i S膮du Kole偶e艅skiego.
14. Og艂oszenie sk艂adu Zarz膮du, Komisji Rewizyjnej i S膮du Kole偶e艅skiego po ukonstytuowaniu.
15. Przyj臋cie uchwa艂y Zarz膮du w sprawie nadania cz艂onkostwa honorowego Jeleniog贸rskiego Towarzystwa Fotograficznego.
16. Przyj臋cie uchwa艂y Zarz膮du w sprawie podniesienia wysoko艣ci sk艂adek cz艂onkowskich.
17. Dyskusja.
18. Podsumowanie i zamkni臋cie Walnego Zebrania Cz艂onk贸w.