Walne Zebranie Cz艂onk贸w w dniu 27 lutego 2020 roku

Jeleniog贸rskie Towarzystwo Fotograficzne
Walne Zebranie Cz艂onk贸w w dniu 27 lutego 2020 roku

 

Na podstawie Statutu Jeleniog贸rskiego Towarzystwa Fotograficznego, Zarz膮d JTF zwo艂uje Sprawozdawcze Walne Zebranie Cz艂onk贸w na dzie艅 27 lutego 2020 roku o godzinie 17.00 w siedzibie Towarzystwa w Jeleniej G贸rze przy Al. Wojska Polskiego 37. W przypadku braku quorum, Walne Zebranie w drugim terminie odb臋dzie si臋 o godzinie 17.30 tego samego dnia w tym samym miejscu.

Zarz膮d Jeleniog贸rskiego Towarzystwa Fotograficznego proponuje nast臋puj膮cy porz膮dek obrad Walnego Zebrania Cz艂onk贸w:

 • Otwarcie Sprawozdawczego Walnego Zebrania Cz艂onk贸w JTF
 • Wyb贸r Przewodnicz膮cego Walnego Zebrania
 • Wyb贸r zast臋pcy Przewodnicz膮cego Walnego Zebrania
 • Wyb贸r sekretarza Walnego Zebrania
 • Przyj臋cie porz膮dku obrad Walnego Zebrania (z ewentualnymi zmianami)
 • Sprawozdanie Zarz膮du za okres od 26-09-2019 do 27-02-2020, w tym:
  1. Sprawozdanie Prezesa Zarz膮du z dzia艂alno艣ci Jeleniog贸rskiego Towarzystwa Fotograficznego
  2. Sprawozdanie Zarz膮du z realizacji Uchwa艂y Walnego Zebrania w sprawie za艂o偶enia Kartoteki Cz艂onk贸w JTF
  3. Sprawozdanie Skarbnika z dzia艂alno艣ci finansowej JTF
  4. Sprawozdanie Sekretarza dotycz膮ce utworzenia Rejestru Maj膮tku JTF
 • Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej JTF
 • G艂osowanie w sprawie przyj臋cia rozliczenia finansowego i bilansu za 2019 rok
 • G艂osowanie w sprawie udzielenia Zarz膮dowi absolutorium
 • Dyskusja i wolne wnioski
 • Zamkni臋cie Sprawozdawczego Walnego Zebrania Cz艂onk贸w JTF