Walne Zebranie Członków – 24 maja 2018r. godzina 17.00

Zarząd Jeleniogórskiego Towarzystwa Fotograficznego zwołuje Walne Zebranie Członków – zwyczajne, na dzień 24 maja 2018 roku na godzinę 17.00 w siedzibie Towarzystwa z następującym, proponowanym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie Walnego Zebrania Członków Jeleniogórskiego Towarzystwa Fotograficznego
 2. Wybór Przewodniczącego, z-cy Przewodniczącego oraz Sekretarza zebrania.
 3. Przyjęcie proponowanego porządku obrad.
 4. Sprawozdanie Prezesa z działalności Jeleniogórskiego Towarzystwa Fotograficznego w latach 2015-2017.
 5. Sprawozdanie Skarbnika Towarzystwa.
 6. Sprawozdanie Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.
 7. Wybór Komisji Skrutacyjnej Walnego Zebrania Członków.
 8. Przyjęcie rezygnacji członka Zarządu.
 9. Zgłaszanie kandydatur na członków Zarządu – uzupełnienie składu.
 10. Wybór członka Zarządu – głosowanie tajne.
 11. Przyjęcie uchwały Zarządu w sprawie nadania członkostwa honorowego Jeleniogórskiego Towarzystwa Fotograficznego.
 12. Plan pracy Zarządu na rok 2018.
 13. Dyskusja.
 14. Podsumowanie i zamknięcie Walnego Zebrania Członków.

Jelenia Góra, dnia 10 maja 2018r.