Walne Zebranie Członków – 10 grudnia 2015 r. godzina 17.30

Jelenia Góra, dnia 29 listopada 2015 r.
Z A W I A D O M I E N I E  Nr 2/11/2015

Na dzień 10 grudnia 2015 roku, na godzinę 17.30 zwołuje się Zwyczajne Walne Zebranie Członków Jeleniogórskiego Towarzystwa Fotograficznego z proponowanym porządkiem obrad:
1. wybór Przewodniczącego i zastępcy Przewodniczącego zebrania,
2. wybór Sekretarza zebrania,
3. przedstawienie projektów uchwał ( projekty uchwał będą dostępne do pobrania i zapoznania się z w/w od dnia 25 listopada br. na stronie internetowej Towarzystwa, pod adresem POBIERANIE, poprawki w projektach proszę zgłaszać do dnia 1 grudnia br. celem weryfikacji prawnej i naniesienia ich na ostateczny projekt ) :
a) uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu Zarządu Jeleniogórskiego Towarzystwa Fotograficznego,
b) uchwały w sprawie przyjęcia zmian w Statucie Jeleniogórskiego Towarzystwa Fotograficznego,
4. podjęcie bądź odrzucenie proponowanych uchwał,
5. sprawozdania z działalności Zarządu za 2015 rok,
6. dyskusja nt. kierunków rozwoju Jeleniogórskiego Towarzystwa Fotograficznego,
7. zakończenie obrad.

Prezes
Henryk Piotr Garbat