Walne Zebranie Członków – 10.05.2018r.

UWAGA!

Walne Zebranie Członków – zwyczajne odbędzie się w dniu 10 maja 2018 r. o godzinie 17.00 w siedzibie Towarzystwa ( Al.Wojska Polskiego 37, Jelenia Góra ) z proponowanym, następującym porządkiem obrad:
1. Wybór Przewodniczącego, z-cy Przewodniczącego i Sekretarza Walnego Zebrania Członków
2. Sprawozdania członków Zarządu z działalności Towarzystwa w okresie 2015-2017
3. Wybór komisji skrutacyjnej
4. Wybór członka Zarządu ( uzupełnienie składu )
5. Sprawy różne
6. Dyskusja i podsumowanie Walnego Zebrania Członków

Zapraszamy wszystkich członków do wzięcia udziału – obecność OBOWIĄZKOWA!