UCHWA艁A nr 1 Walnego Zebrania Cz艂onk贸w Jeleniog贸rskiego Towarzystwa Fotograficznego

W zwi膮zku z brakiem Kartoteki Cz艂onk贸w JTF, brakiem cz臋艣ci Deklaracji Cz艂onkowskich, brakiem cz臋艣ci Uchwa艂 Zarz膮du JTF o przyj臋ciu i skre艣leniu Cz艂onk贸w JTF, a tym samym brakiem mo偶liwo艣ci ustalenia aktualnej listy Cz艂onk贸w JTF na podstawie istniej膮cych dokument贸w, Walne Zebranie Cz艂onk贸w Jeleniog贸rskiego Towarzystwa Fotograficznego przyjmuje niniejsz膮 Uchwa艂膮 przygotowan膮 przez Zarz膮d JTF oraz Komisj臋 Rewizyjn膮 JTF  list臋 Cz艂onk贸w JTF na dzie艅 24 pa藕dziernika 2019 roku. Lista Cz艂onk贸w JTF znajduje si臋 w Za艂膮czniku 1 do Uchwa艂y. Osoby niewymienione na li艣cie, kt贸re z r贸偶nych wzgl臋d贸w uznaj膮, 偶e zosta艂y pomy艂kowo pomini臋te, maj膮 prawo dopisania si臋 do listy Cz艂onk贸w JTF, po uprawdopodobnieniu swojego cz艂onkostwa w JTF. Odpowiedni wniosek nale偶y z艂o偶y膰 w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 stycznia 2020 roku na r臋ce Sekretarza Zarz膮du JTF.

Jednocze艣nie Walne Zebranie Cz艂onk贸w Jeleniog贸rskiego Towarzystwa Fotograficznego zobowi膮zuje wszystkich Cz艂onk贸w JTF do wype艂nienia i z艂o偶enia na r臋ce Sekretarza Zarz膮du JTF nowego wzoru Deklaracji zamieszczonej w Za艂膮czniku 2 do Uchwa艂y, w nieprzekraczalnym terminie do 31 stycznia 2020 roku. Odmowa z艂o偶enia nowej Deklaracji b臋dzie r贸wnoznaczna ze skre艣leniem z Listy Cz艂onk贸w JTF. Walne Zebranie Cz艂onk贸w Jeleniog贸rskiego Towarzystwa Fotograficznego zobowi膮zuje tak偶e wszystkich Cz艂onk贸w JTF do uregulowania zaleg艂ych Sk艂adek Cz艂onkowskich w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 stycznia 2020 roku.

Walne Zebranie Cz艂onk贸w Jeleniog贸rskiego Towarzystwa Fotograficznego zobowi膮zuje Zarz膮d JTF do przeprowadzenia po 1 lutego 2020 roku weryfikacji z艂o偶onych Deklaracji, oraz stanu zaleg艂ych Sk艂adek Cz艂onkowskich. Zarz膮d JTF w formie Uchwa艂y dokona skre艣lenia Cz艂onk贸w, kt贸rzy nie dope艂ni膮 powy偶szych obowi膮zk贸w. Zarz膮d JTF przedstawi sprawozdanie z procesu aktualizacji Listy Cz艂onk贸w JTF na pierwszym Walnym Zebraniu Cz艂onk贸w Jeleniog贸rskiego Towarzystwa Fotograficznego, kt贸re odb臋dzie si臋 po 1 marca 2020 roku.