Otwarcie nowej siedziby i wernisaż wystawy „Światłem malowane…” za nami…!

Otwarcie siedziby i wernisaż wystawy za nami…!
Wszystkich, licznie przybyłych gości serdecznie przywitała v-ce Prezes pani Janina Peikert i Prezes Tadeusz Biłozor.
Dziękujemy władzom miasta Jelenia Góra ( prezydent Marcin Zawile, zastępca prezydenta pani Mirosława Dzika i Zygmunt Korzeniewski, naczelnik Wydziału Dialogu Społecznego jeleniogórskiego Urzędu Miasta ),  zaproszonym gościom, dziennikarzom, modelkom, członkom i sympatykom Jeleniogórskiego Towarzystwa Fotograficznego a także licznej delegacji przyjaciół / fotografików z Czech ( delegacja Towarzystwa Fotografów Euroregionu Nysa „KONTAKT” ) za liczne przybycie na oficjalne otwarcie naszej nowej siedziby połączone z wernisażem wystawy członków JTF „Światłem malowane…”. Dziękujemy równocześnie zapraszając na nasze cotygodniowe spotkania.

Foto: Henryk Piotr Garbat

Artykuł i fotorelacja na stronach Tygodnika JELONKA – TUTAJ
Artykuł i fotorelacja – portalik24.pl – TUTAJ
Artykuł i fotorelacja na stronach Nowin Jeleniogórskich – TUTAJ
Relacja Telewizji DAMI – TUTAJ
Fotorelacja na stronie Aeskulap’a – TUTAJ
Artykuł wraz ze zdjęciami z otwarcia siedziby i wernisaży będzie również (19.11.20103) w Nowinach Jeleniogórskich .

 

OSWJTF-001

 

OSWJTF-002

 

OSWJTF-003

 

OSWJTF-004

 

OSWJTF-005

 

OSWJTF-006

 

OSWJTF-007

 

OSWJTF-008

 

OSWJTF-009

 

OSWJTF-010

 

OSWJTF-011

 

OSWJTF-012

 

OSWJTF-013

 

OSWJTF-014

 

OSWJTF-015

 

OSWJTF-016

 

OSWJTF-017

 

OSWJTF-018

 

OSWJTF-019

 

OSWJTF-020

 

OSWJTF-021

 

OSWJTF-022

 

OSWJTF-024

 

OSWJTF-023

 

OSWJTF-025

 

OSWJTF-026

 

OSWJTF-027

 Katalog wystawy do pobrania – TUTAJ