Ostatnie konkursy w tym roku…

Zapraszamy na dzisiejsze ( 27.12.12 ) spotkanie w tym roku do siedziby Towarzystwa. Odbędzie się ostatni w tym roku „Konkurs Miesiąca” oraz, o ile czas pozwoli, „Konkurs Roczny z Konkursów Miesiąca” – edycja 2012. Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych. Spotykamy się jak zwykle o godzinie 18.00 . Gdyby, z przyczyn obiektywnych, do doszło do przeprowadzenia „Konkursu Rocznego z Konkursów Miesiąca”, termin w/w zostanie przesunięty na dzień 3 stycznia 2013 r.