Osobowości Roku 2019

Dla ciekawości podajemy, że nasz kol. Jan Foremny znalazł się w gronie nominowanych do tytułu Osobowości Roku 2019 przez Gazetę Wrocławską. Wszyscy znamy w JTF Kolegę i Jego serce do pracy społecznej, nie tylko na niwie fotografii.
Wesprzyjmy Go swoimi głosami, Jego start w w tej szlachetnej rywalizacji to też nasz sukces !!