Odbyło się walne zebranie członków towarzystwa

W czwartek 27 lutego 2020 r. o godzinie 17.00 w siedzibie Jeleniogórskiego Towarzystwa Fotograficznego odbyło się Walne Zebranie Członków. Jednym z głównych celów zebrania było zatwierdzenie sprawozdania merytorycznego i finansowego z działalności towarzystwa w 2019 roku.

Członkowie Zarządu, oraz Komisji Rewizyjnej przedstawili także sprawozdanie z działalności w 2019 roku.