Konkurs Miesiąca – zdjęcia

UWAGA!
Proszę o NADSYŁANIE zdjęć na Konkurs Miesiąca – tematyka – Zdjęcia nocne…
Końcowy termin nadsyłania zdjęć to 4 listopad 2015 roku !!!
Zdjęcia proszę przysyłać na adres poczty elektronicznej.
Uzupełniłem Konkursy Miesiąca za 2015 rok, dziękuję osobom, które nadesłały zdjęcia w postaci plików, pocztą e-mail, pozostałe osoby PROSZĘ o nadsyłanie plików przez e-mail, po pierwsze szybciej, lepsza jakość niż skanowanych plików ( nie obcina również ewentualnych ramek ), mniejszy koszt…
Konkursy Miesiąca za 2014 i dokończenie 2013 roku będę uzupełniał jak tylko znajdę wolny czas i zdjęcia w Towarzystwie w/w..
Zapraszam na spotkania Towarzystwa w każdy czwartek – teraz od godziny 17.30, już od 19 listopada ZAWSZE od 17.00 !!!
Teraz zawsze ciekawie i zawsze się coś dzieje „fotograficznego”…