Konkurs miesiąca „Foto-eksperyment” – wyniki…

W dniu 29 listopada br. w siedzibie Jeleniogórskiego Towarzystwa Fotograficznego odbył się kolejny Konkurs Miesiąca. Tematyką listopadowej edycji był „Foto-eksperyment”. Jury w składzie: Janusz Pytel, Piotr Matyga, Gustowski Daniel i Wacław Narkiewicz oceniali 31 prac dostarczonych na konkurs. Sekretarz jury: Jarzy Zając i Jan Foremny. Wyniki obrad:

Listopad 2012 – „Foto-eksperyment”

Miejsce pierwsze – Henryk Piotr Garbat
Miejsce drugie – Jan Foremny
Miejsce trzecie – Jacek Szczerbaniewicz
Wyróżnienie – Jacek Szczerbaniewicz
Wyróżnienie – Jacek Szczerbaniewicz
Wyróżnienie – Henryk Piotr Garbat

Nagrodzonym autorom – serdecznie gratulujemy !