Fotografie Waldemara Wydmucha w zbiorach jeleniogórskiego Archiwum Państwowego

W jeleniogórskim Archiwum miała miejsce uroczystość, która dotyczyła naszego wieloletniego prezesa Jeleniogórskiego Towarzystwa Fotograficznego, który zmarł w 2012 r. po którym została bogata spuścizna fotograficzna, na kanwie której powstała publikacja albumowa Waldemar Wydmuch „Fotografia”. Jest to wydarzenie bez precedensu gdyż dotąd nikt z członków JTF nie miał wydanego albumu z fotografiami. Tym bardziej, że nie jest to wydawnictwo komercyjne lecz dokumentującego w postaci wydrukowanych w tym albumie wybranych zdjęć z bogatej spuścizny fotograficznej Waldemara Wydmucha, która stała się własnością Archiwum, dzięki przekazaniu jej przez jego rodzinę.
Jan Foremny

Odnośnik do fotoreportażu i krótkiego opisu z w/w wydarzenia