Czwartkowe spotkanie Jeleniogórskiego Towarzystwa Fotograficznego

W dniu 20.09.2012 w siedzibie Jeleniogórskiego Towarzystwa Fotograficznego, podczas czwartkowego zebrania, miały miejsce dwa sympatyczne wydarzenia. Jedno to spotkanie z autorką aktualnie eksponowanej tam wystawy „Akt”, tj. Małgorzatą Dołowską z Warszawy, oraz dekoracja Jolanty Wilkońskiej, wieloletniej członkini JTF, Jolanty Wilkońskiej złotym medalem „Za Zasługi dla Rozwoju Twórczości Fotograficznej”, który został jej przyznany przez Kapitułę Fotoklubu Rzeczpospolitej Polskiej – Stowarzyszenie Twórców w Warszawie.
Aktu dekoracji dokonał sam prezes Fotoklubu RP, art. fot. Mieczysław Cybulski, który akurat przebywał w pobliskich Borowicach na ogólnopolskim plenerze fotograficznym organizowanym przez prezesa JTF Tadeusza Biłozora. Stąd też frekwencja na tym zebraniu, który de facto był  jednocześnie wernisażem wystawy była wyjątkowo liczna, bowiem oprócz członków JTF byli też gościnnie uczestnicy ww. pleneru.
Dodajmy, że Kol. Jolanta Wilkońska jest członkiem JTF od 1988 r., jednocześnie też, jako  Warszawianka,  Warszawskiego TF oraz Fotoklubu RP. Samo to wskazuje na jej aktywność fotograficzną, która objawia się m.in. uczestnictwem w fotograficznym życiu JTF poprzez wystawy i konkursy – w tych ostatnich zdobywa wiele nagród i wyróżnień.
Jej ulubione tematy, które podejmuje w fotografii to krajobraz, architektura i – jak sama to określa – życie na gorąco.
Natomiast co do autorki wystawy „Akt”, której tytuł określa temat, to: jest absolwentką Wyższego Studium Fotografii w Warszawie oraz Państwowej Wyższej Szkoły Filmowej Telewizyjnej i Teatralnej w Łodzi o specjalności fotografia. Ponadto jest założycielem i dyrektorem Fundacji Fotografia dla Przyszłości (1990) oraz założycielem i skarbnikiem Fotoklubu RP (1995), jest też wykładowcą fotografii i animatorem działań kulturotwórczych
Relacja zdjęciowa z tych wydarzeń ukazała się na jeleniogórskim portalu internetowym portalik.24.[JF]

J.Wilkońska prezentuje otrzymany medal z rąk art. fot. Mieczysława Cybulskiego (pierwszy z prawej)

J.Wilkońska prezentuje otrzymany medal z rąk art. fot. Mieczysława Cybulskiego (pierwszy z prawej)

Prezes JTF T.Biłozor przedstawia autorkę wystawy – Małgorzatę Dołowską

Prezes JTF T.Biłozor przedstawia autorkę wystawy – Małgorzatę Dołowską