Czwartkowe spotkanie dyskusja na temat FIAP

Na czwartkowym zebraniu w dn, 13.II.2020, zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami, kol. Radosław Pelisiak przedstawił kwestie związane z AFIAP, które jak żywo zaciekawiają członków JTF. Jeszcze do niedawna był wśród nas, nieodżałowany kol. ś.p. już, Jerzy Wiklendt, który był posiadaczem tytułu ARTYSTY FIAP.
Ale w naszym gronie pojawili się już następni z takim fiapowskim tytułem, mianowicie Zygmunt Trylański – Artysta EFIAP i z młodszej generacji kol. Radosław Pelisiak z tytułm AFIAP.
To bardzo nas nobilituje, że w gronie JTF są tacy artyści ale też ważne to, że być może za niedługo pojawią się kolejni, gdyż zainteresowanie  problematyką regulaminu uzyskiwania takiego tytułu może na to wskazywać. Jeżeli tak to należy tylko życzyć tym naszym kolegom powodzenia w spełnieniu takiego ambitnego zamierzenia !
W zał. 2 migawki z zebrania, na których w kadrze znaleźli się koledzy: Radosław Pelisiak, Piotr Matyga,
Zygmunt Trylański i Waldemar Grzelek (w II kadrze)
[jf]