Aktualizacja strony

Zaktualizowałem naszą stronę z materiałów, które dostałem do dnia dzisiejszego. Aktualizacja dotyczyła: Historii JTF-u ( materiał z wydanego w zeszłym roku katalogi ” 50 lat JTF – 1961 – 2011 ” ), działu „JTF – zapiski video” ( wszystkie / prawie / filmy autorstwa Michała Rażniewskiego, dziękujemy, Konkurs miesiąca rok 2008 i 2011. W tym ostatnim czekam na dwa zdjęcia aby dokończyć rok. Mam nadzieję że nie będą to ostatnie materiały jakie dostałem. Bardzo też proszę o podawanie swoich adresów skrzynek e-mail.Jest to w niektórych wypadkach jedyna możliwość kontaktu z Wami i przesyłania materiałów. Dziękuję.